• Мы выполняем
  Спектр услуг
  на месторождениях
 • Мы осуществляем
  Нефтесервисные
  услуги в Казахстане
 • Полный комплекс сервиса
  Строительно-
  монтажные работы
 • Мы осуществляем
  Производство
  строительных материалов

строительно-монтажные работы полным технологическим циклом

производственной деятельности


ТОО «Oil Construction Company» - это стабильная организация, выполняющая большой комплекс строительно-монтажных работ в нефтепромысловых объектах Республики Казахстан. Компания имеет в разработке восемь карьеров по производству строительных материалов, оказывает услуги по снабжению других потребителей камнем-ракушечником, щебнем, песчано-гравийной и песчано-щебёночной смесями, мергелем и грунтом. 

ТОО «Oil Construction Company» было образовано 1 апреля 2003 года на основе объединения трех крупных предприятий акционерного общества «Мангистаумунайгаз» - ТОО «Мангистаумунара», «Нефтестрой», «Мангистаумунайжолдары». Эти предприятия строительного профиля занимались капитальным строительством, капитальным ремонтом нефтепромысловых объектов АО «Мангистаумунайгаз». 


Заявки на ремонт ПК

 

Соңғы хабарлар

18 қазан 2018

Темірдің тілін білген үздік маман

Темір өндіріп-өңдеп шыңдаған, ұсталықты кәсіп қылған көшпелі, қуатты, ат ойнатып, тарих төріне шығып, төңірегіне тұтасымен ықпал еткен, ауыздығымен алысқан арғымақтармен алыс аймақтарға жауынгер­лік жорықтар жасаған,теміршілік-ұсталықты құрметті ата кәсібіне айнал­дырған халықтың ұлдары бүгінгі күні бейбіт еңбек майданында заманына лайықты ерлік көрсетіп, айбынын асырып жүр.  

05 мамыр 2018

"ҚазМұнайГаз" АҚ Басқарма Төрағасының Жолдауы- Кемелдену жолында 27.04.2018г

27 ақпан 2018

ҚазМұнайГаздағы қауіпсіздік: Біз алға қадам басамыз

Біздің өндіріс саламыз мезгіл-мезгіл тәжірибемізді, технологиямызды немесе философиямызды бизнесті дұрыс жүргізіп отырмыз ба, жоқ па, сол тұрғысынан қайта қарауға мәжбүрлейтін апатты оқиғаларға кезігіп отырады. 

17 қаңтар 2018

"ҚазМұнайГаз" АҚ ҰҚ Басқарма Төрағасының Жолдауы

Жаңа еңбек жылын бастай отырып,  ҚазМұнайГаз компания тобының (бұдан әрі – ҚМГ) әрбір жұмыскері қауіпсіздік пен сенімділіктің неғұрлым жоғарғы деңгейіне жету үшін жұмыс орындарындағы апатты оқиғалар мен жазатайым оқиғаларды болдырмау үшін өзінің еңбек қауіпсіздігі мен денсаулықты қорғауды жетілдіру үшін қосқан үлесін бағалау қажет.  

Басшы блогы


Генеральный директор ТОО «Oil Construction Company»

Сапаров Ақылбай Есболович 

Перейти в блог
Годовые планы закупок
Информация о проводимых и планируемых закупках компании
Вход для сотрудников: Корпоративный почтовый сервер компании


приоритеты предприятия

Oil Construction Company

Позиционирование

Укрепление и расширение позиций на имеющемся рынке услуг путем сокращения сроков строительства объектов

Производство

Каждое из СМУ и УТиСТ имеет собственные производственные базы, расположенные непосредственно на месторождениях

Оснащенность

Оснащённость всем необходимым оборудованием, механизмами и мастерскими для стабильной производственной деятельности.

Взаимодействие

Расширение объёмов производства путем участия в тендерах и получения возможности заключать договора подряда на взаимовыгодных условиях

Производительность

Стремление к снижению затрат на производство СМР, диверсификации производства и повышение производительности труда

Приоритеты

Разработка и внедрение карьеров по производству строительных материалов, удовлетворение спроса потребителей

Oil Construction Company